JSFiddle

Në këtë leksion do flas për JSFiddle dhe se si mund ta përdorim për të ekzekutuar kod në JavaScript.