Informatikë/Zhvillim në Web

Svelte

Svelte është një strukturë JavaScript për ndërtimin e aplikacioneve web duke manipuluar DOM.