Ndërtimi i një Faqeje Web Informuese mbi COVID-19 në Shqipëri

Në këtë video do krijojmë bashkë një website me statistikat informuese të Koronavirus në Shqipëri duke përdorur Svelte, Bootstrap, Github dhe Netlify.