Matematikë

Algjebër

Algjebra është studimi i simboleve matematikore.