Matematikë/Algjebër

Eksponentët & Rrënjët

Video dhe artikuj mbi numrat e ngritur në fuqi dhe të futur në rrënjë.