Matematikë/Algjebër/Eksponentët & Rrënjët

Vetitë e Fuqive

Rregulla të ndryshme për kryerjen e veprimeve me numra të ngritur në fuqi.