Fuqitë Negative

Leksion ku ju tregoj se si të veproni kur keni numra të ngritur në fuqi negative.