Prodhimi i Fuqive

Leksion ku ju tregoj se si të shumëzoni fuqi me baza të njëjta.