Rrënjët e Ekuacionit dhe Dallori

Leksion ku ju tregoj një nga formulat më të famshme në matematikë dhe zgjidhim shembuj me ekuacione të fuqisë së dytë.