Matematikë/Algjebër

Logaritmet

Logaritmi është e kundërta e funksionit eksponencial.