Shembuj Logaritmesh

Në këtë video do shohim bashkë zgjidhjen e katër shembujve të ekuacioneve logaritmike duke u nisur nga më i thjeshti dhe deri te më i vështiri.