Matematikë/Algjebër

Polinomet

Polinomi është një shprehje e përbërë nga ndryshore dhe koeficientë që përfshin veprime aritmetikore mes tyre.