Matematikë

Aritmetikë

Aritmetika është dega e matematikës që merret me studimin e numrave, veçanërisht me veprimet mbi to.