Matematikë/Aritmetikë

Numrat Dhjetor

Numrat dhjetor përdorin presjen për të ndarë pjesën e plotë nga ajo e pjesshme.