Kthimi i Numrave Periodik në Thyesa

Leksion ku do ju tregoj se si të ktheni numrat periodik në thyesa.