Matematikë/Aritmetikë

Thyesat

Thyesa përfaqëson një pjesë të së gjithës.