Matematikë/Aritmetikë/Thyesat

Numrat e Përzier

Numrat e përzierë kombinojnë një numër të plotë me një thyesë.