Prodhimi i Numrave të Përzier

Leksion ku do shohim si të gjejmë prodhimin e numrave të përzier.