Matematikë/Aritmetikë/Thyesat

Veprime me Thyesat

Video dhe artikuj mbi kryerjen e veprimeve me thyesa.