Mbledhja dhe Zbritja e Thyesave me Emërues të Ndryshëm

Leksion se si të mbledhim apo zbresim thyesat me emërues të ndryshëm.