Matematikë/Gjeometri/Gjeometri Analitike

Distanca dhe Mesi

Gjetja e madhësive dhe pikave të mesit të segmenteve në rrjetin koordinativ.