Gjetja e Pikës së Mesit

Në këtë video do shohim se si të gjejmë pikën e mesit të një segmenti në rrjetin koordinativ.