Matematikë/Gjeometri/Këndet e Drejta & Trigonometri

Teorema e Pitagorës

Leksione mbi Teoremën e Pitagorës.