Gjetja e Brinjëve me Teoremën e Sinusit

Leksion se si mund të përdorim Teoremën e Sinusit për të gjetur brinjët e trekëndëshit.