Matematikë/Gjeometri

Rrethi

Rrethi është një vijë e lakuar e mbyllur, pikat e së cilës janë të barazlarguar nga qendra e rrethit.