Gjetja e Sipërfaqes së Rrethit

Leksion mbi gjetjen e sipërfaqes së rrethit me tre shembuj të ndryshëm.