Matematikë

Para-Algjebër

Kurs për t'u përgatitur me njohuritë që kërkohen në algjebër.