Matematikë/Para-Algjebër

Cilësi Aritmetikore

Njohuritë e domosdoshme aritmetikore.