Matematikë/Para-Algjebër/Faktorët dhe Shumëfishat

Faktorizimi i Thjeshtë

Faktorizimi i shprehjeve deri në fund, ku mbetemi vetëm me numra të thjeshtë.