Zbërthimi në Faktorë të Thjeshtë

Në këtë video do ju tregoj se si të zbërtheni një numër të përbërë në prodhim faktorësh të thjeshtë.