Matematikë/Para-Algjebër/Faktorët dhe Shumëfishat

Numrat e Thjeshtë

Numrat që plotpjesëtohen vetëm nga vetja dhe nga numri 1.