Shembuj me PMP

Në këtë video do shohim dy mënyra se si mund të gjejmë pjesëtuesin më të madh të përbashkët të dy numrave.