Matematikë/Para-Algjebër/Faktorët dhe Shumëfishat

Shumëfishi më i Vogël i Përbashkët

Njohuri bazë mbi atë që quhet ShVP.