Shembuj me ShVP

Në këtë video do shohim dy mënyra se si mund të gjejmë shumëfishin më të vogël të përbashkët të dy numrave.