Shembuj me Vlerën Absolute

Në këtë video do ju tregoj me anë të shembujve se si ta gjeni vlerën absolute të një numri.