Zgjidhje e Provimit (Sesioni II)

Në këtë video do zgjidhim bashkë tezën e provimit të sesionit të dytë në matematikë që ka publikuar Ministria e Arsimit për maturën e vitit 2019.