Çfarë është CSS?


Në cilin vit u krijua CSS?

Shkurtimi CSS qëndron për:

Cila shoqëri e mirëmban CSS?