Çfarë është CSS?


Në cilin vit u krijua CSS?


Shkurtimi CSS qëndron për:


Cila shoqëri e mirëmban CSS?