Çfarë është HTML?


Kush e shpiku World Wide Web?

Shkurtimi URL qëndron për:

Çfarë është HTTP?

HTML është gjuha standarde e krjimit të faqeve në web.

Shkurtimi HTML qëndron për:

Kur u publikua versioni i parë i HTML?