Çfarë është HTML?


Kush e shpiku World Wide Web?


Shkurtimi URL qëndron për:


Çfarë është HTTP?


HTML është gjuha standarde e krjimit të faqeve në web.


Shkurtimi HTML qëndron për:


Kur u publikua versioni i parë i HTML?