Çfarë është JavaScript?


Kush ishte krijuesi i JavaScript?


Në cilin vit u publikua për herë të parë JavaScript?


Emri zyrtar i gjuhës JavaScript është ECMAScript.