Çfarë është JavaScript?


Kush ishte krijuesi i JavaScript?

Në cilin vit u publikua për herë të parë JavaScript?

Emri zyrtar i gjuhës JavaScript është ECMAScript.