Cilësi Kontrollesh në HTML


Si mund të vendosim foto në butonin Submit?

Kontrollet e fshehura krijohen me sintaksën <input type="hide" />.

Çfarë vlere kërkon cilësia "for" në elementin <label></label> brenda formave?

Si mund t'i vendosim një emër përshkrues elementit <fieldset></fieldset> ku kemi grupuar disa kontrolle?

Kontrolli i formës <input type="url" /> ka si qëllim:

Cilësia "required" në një kontroll ndalon dërgimin e të dhënave të formës nëse ai kontroll është lënë bosh.