Elementet Bazë në HTML


Me çfarë rreshti duhet të fillojë një dokument në HTML?


Çdo gjë që përmban një dokument në HTML futet brenda etiketave <head></head>.


Secila etiketë hapëse duhet të ndiqet nga një etiketë mbyllëse.


Elementet me etiketa vetë-mbyllëse shënohen kështu: