Hello World me JavaScript


Si printohet shkrimi "Hello World" në console?

Çfarë rezultati jep funksioni "document.write(42)" pasi ekzekutohet?

Funksioni "alert()" nxjerr një kuti alarmi dhe nuk të lejon të shtypësh gjë tjetër në faqe.