JavaScript në HTML


Në cilat etiketa vendoset kodi i JavaScript brenda një dokumenti HTML?

Ku është më mirë ta vendosim kodin e JavaScript brenda një dokumenti HTML?

Si e thërrasim dokumentin e quajtur "main.js" brenda dokumentit të HTML?