Lidhja e HTML me CSS


Në cilën cilësi shtohet kodi i CSS brenda një elementi në HTML?


Në cilat etiketa mund të vendosim stilime CSS brenda një dokumenti HTML?


Në cilën cilësi të elementit <link /> vendosim vendndodhjen e dokumentit të CSS që do lidhim?


Cila mënyrë e vendosjes së CSS në HTML ka më shumë përparësi?