Lidhjet në HTML


Cilat etiketa krijojnë lidhje në dokumentat e HTML?

Si quhet cilësia ku specifikojmë se ku do na dërgojë lidhja?

Kur lidhjet na dërgojnë në një faqe brenda projektit tonë, atëherë mund të përdorim URL relative.

Që të dalim nga dosja ku jemi në një URL relative, atëherë përdorim simbolin:

Si duhet të fillojë cilësia "href" e lidhjes kur duam që pajisja jonë të kompozojë një email?

Çfarë duhet t'i shtojmë lidhjes kur duam të na hapet një tab i ri në shfletues me faqen e lidhjes?

Si duhet cilësuar "href" kur duam që lidhja të na dërgojë në një element brenda faqes?