Përdorimi i Ngjyrave në CSS


Me cilën cilësi ndryshohet ngjyra e një shkrimi?


Si është sintaksa e një kodi heksadecimal për zgjedhjen e ngjyrës?


Cilësia "background-color" përdoret për të ndryshuar ngjyrën e sfondit ku ndodhet elementi i HTML.