MatematikëKlasa 12

Dy rrathe me rreze tre dhe pese jane bashkeqendror


Pyetja

Dy rrathe me rreze tre dhe pese jane bashkeqendror

nje korde e rrethit te madh eshte tangente me piken M me rrethin e vogel te gjendet gjatesia e kordes

Kyçu për të parë përgjigjen