MatematikëKlasa 10

Faktorizimi


Pyetja

Faktorizo :

(p+1)+ 2(p+1)

Kyçu për të parë përgjigjen