MatematikëKlasa 10

Faktorizoni


Pyetja

x(x+1)+3(x+1)

Kyçu për të parë përgjigjen