MatematikëKlasa 10

Funksionet


Pyetja

f(x)=3x+1f(x)=3x+1

a)gjeni vleren e x per te cilen f(x)=4

b)nese g(x)=x²,gjeni f(g(x))

c)zgjidhni ekuacionin

3f(g(x))=g(f(x))

Kyçu për të parë përgjigjen